16-10-2023

Samofakturowanie w KSeF – jak działa?

Faktury za transakcje najczęściej wystawiane są przez sprzedawcę lub usługodawcę. Zdarza się jednak, że to nabywca wystawia taki dokument. Mówimy wówczas o samofakturowaniu. Czy czynność ta nadal będzie możliwa, kiedy Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy?

Spis treści

Samofakturowanie – warunki

Obecnie samofakturowanie wymaga spełnienia dwóch warunków. Zgodnie z art. 106d ust 1 ustawy o VAT podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika, może wystawić w jego imieniu i na jego rzecz:

  • faktury, które dokumentują dokonanie sprzedaży przez podatnika na rzecz owego podmiotu;
  • faktury zaliczkowe - ujęte w art. 106b ust 1 pkt 4 ustawy o VAT;
  • faktury dokumentujące wykonanie usługi lub dostawę towarów ujętych w art. 106a pkt 2 lit b ustawy o VAT. Chodzi o sytuację, w której miejscem świadczenia usług jest terytorium kraju trzeciego.

Dodatkowo sprzedawca i nabywca muszą zawrzeć umowę regulującą wystawianie faktur w ramach samofakturowania. Należy określić w niej procedurę zatwierdzania wystawionych faktur przez sprzedawcę.

Samofakturowanie a KSeF

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 niewiele zmieni w zakresie samofakturowania. Nabywca nadal będzie mógł wystawiać faktury w imieniu sprzedawcy. Nie zmienią się również warunki wobec stosowania samofakturowania - wdrożenie KSeF nie zmieni zapisów ustawy o VAT w tym konkretnym zakresie.

Wraz z nowym standardem dojdzie jeden warunek konieczny do spełnienia. Samofakturowanie w KSeF będzie wymagało nadania uprawnień do wystawienia faktur w rządowym systemie. Sprzedawca będzie mógł też upoważnić nabywcę do uprawniania innych podmiotów np. do wystawiania faktur w ramach samofakturowania na rzecz sprzedającego. To rozwiązanie może przydać się np. gdy w firmie będącej nabywcą usługi/towaru pracuje kilka osób zajmujących się wystawianiem faktur. Uprawnienia do KSeF dotyczą bowiem konkretnych osób, a nie całego przedsiębiorstwa.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - samofakturowanie prawie bez zmian

Kiedy obowiązkowy KSeF wejdzie w życie, dużo się zmieni dla przedsiębiorców, ale samofakturowanie pozostanie z grubsza niezmienione. Reasumując, od 1 lipca 2024 czynność ta będzie wymagała spełnienia trzech warunków:

  • umowa o samofakturowanie między sprzedawcą i nabywcą
  • określenie w tej umowie procedurę zatwierdzania faktur przez sprzedawcę
  • nadanie nabywcy uprawnień do wystawienia faktur przez sprzedawcę
Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej