26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

27.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych w sprawie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024.

01.09.2023

Publikacja nowej struktury logicznej FA(2).

04.08.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o KSeF

29.06.2023

Nowa wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2) opublikowana na platformie ePUAP.

13.06.2023

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy KSeF wraz z poprawkami.

23.05.2023

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej FA(2).

19.05.2023

Do Sejmu trafił projekt ustawy o obowiązku stosowania KSeF.

09.05.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KSeF.

15.03.2023

Ministerstwo Finansów zaktualizowało projekt ustawy o KSeF.

02.02.2023

Ministerstwo Finansów przesunęło obowiązkowy KSeF na 1 lipca 2024 r.

20.10.2022

Aktualizacja wersji testowej Aplikacji Podatnika KSeF.

17.06.2022

Zgoda Rady Unii Europejskiej na obowiązkową fakturę elektroniczną od 1 stycznia 2024 roku.

17.05.2022

Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną aplikacji KSeF.

07.04.2022

Ministerstwo Finansów udostępniło do testów Aplikację Podatnika KSeF. Ma ona umożliwić wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur.

30.03.2022

Komisja Europejska wydała zgodę na obowiązkową fakturę ustrukturyzowaną w Polsce.

01.01.2022

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur jako opcji fakultatywnej dla przedsiębiorców.

30.12.2021

Rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 2481).

30.11.2021

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF.

29.11.2021

Wzór e-Faktury (struktura logiczna) został opublikowany na platformie ePUAP.

18.11.2021

Opublikowanie w Dzienniku Ustaw ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur (Dz. U. poz. 2076).

15.11.2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur i fakturę ustrukturyzowaną.

29.10.2021

Sejm ustalił ostatecznie z poprawkami senatu ustawę z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz. 2076).

07.10.2021

Rozpoczęcie 3-miesięcznych testów Krajowego Systemu e-Faktur. Pilotażowa wersja KSeF dostępna była dla każdego zainteresowanego podmiotu.

01.10.2021

Sejm przyjął ustawę o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur. Za przyjęciem ustawy głosowało 448 posłów, 1 był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

09.09.2021

Skierowanie do sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

31.08.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy VAT wprowadzającej KSeF.

06.08.2021

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury.

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

27.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych w sprawie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024.

01.09.2023

Publikacja nowej struktury logicznej FA(2).

04.08.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o KSeF

29.06.2023

Nowa wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2) opublikowana na platformie ePUAP.

13.06.2023

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy KSeF wraz z poprawkami.

23.05.2023

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej FA(2).

19.05.2023

Do Sejmu trafił projekt ustawy o obowiązku stosowania KSeF.

09.05.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KSeF.

15.03.2023

Ministerstwo Finansów zaktualizowało projekt ustawy o KSeF.

02.02.2023

Ministerstwo Finansów przesunęło obowiązkowy KSeF na 1 lipca 2024 r.

20.10.2022

Aktualizacja wersji testowej Aplikacji Podatnika KSeF.

17.06.2022

Zgoda Rady Unii Europejskiej na obowiązkową fakturę elektroniczną od 1 stycznia 2024 roku.

17.05.2022

Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną aplikacji KSeF.

07.04.2022

Ministerstwo Finansów udostępniło do testów Aplikację Podatnika KSeF. Ma ona umożliwić wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur.

30.03.2022

Komisja Europejska wydała zgodę na obowiązkową fakturę ustrukturyzowaną w Polsce.

01.01.2022

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur jako opcji fakultatywnej dla przedsiębiorców.

30.12.2021

Rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 2481).

30.11.2021

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF.

29.11.2021

Wzór e-Faktury (struktura logiczna) został opublikowany na platformie ePUAP.

18.11.2021

Opublikowanie w Dzienniku Ustaw ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur (Dz. U. poz. 2076).

15.11.2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur i fakturę ustrukturyzowaną.

29.10.2021

Sejm ustalił ostatecznie z poprawkami senatu ustawę z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz. 2076).

07.10.2021

Rozpoczęcie 3-miesięcznych testów Krajowego Systemu e-Faktur. Pilotażowa wersja KSeF dostępna była dla każdego zainteresowanego podmiotu.

01.10.2021

Sejm przyjął ustawę o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur. Za przyjęciem ustawy głosowało 448 posłów, 1 był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

09.09.2021

Skierowanie do sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

31.08.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy VAT wprowadzającej KSeF.

06.08.2021

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury.