22-03-2023

KSeF a PEF - czym się różnią?

Krajowy System e-Faktur z pozoru działa podobnie jak Platforma Elektronicznego Fakturowania. W rzeczywistości oba systemy funkcjonują oddzielnie i na innych zasadach. W tym tekście opisujemy wszystkie różnice między KSeF a PEF.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - charakterystyka

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system służący do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych o ujednoliconym standardzie w formacie XML. Obecnie fakturowanie w KSeF jest dobrowolne, zaś od 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Oznacza to, że wystawianie faktur poza KSeF nie będzie możliwe (z pewnymi ściśle określonymi wyjątkami).

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) - charakterystyka

Platforma Elektronicznego Fakturowania (w skrócie PEF) służy do przekazywania dokumentów ustrukturyzowanych (m.in. faktur, potwierdzeń odbioru, not księgowych) między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami, które złożyły te zamówienia. Trzeba jednak zaznaczyć, że owe "dokumenty ustrukturyzowane" nie mają nic wspólnego z fakturami ustrukturyzowanymi wprowadzonymi w Krajowym Systemie e-Faktur. Usługa ta jest świadczona przez Infinite IT Solutions i Konsorcjum PEFexpert, a wybór konkretnego brokera jest dobrowolny.

Za powstaniem PEF stała idea ujednolicenia formatu faktur wystawianych przez podmioty wykonujące świadczenia na rzecz sektora publicznego w różnych krajach Unii Europejskiej. Polski rząd przygotował platformę PEF aby wcielić ten pomysł w życie.

Różnice między KSeF a PEF

Podstawową różnicą pomiędzy systemami jest to, dla kogo one są przeznaczone.

  • PEF został stworzony z myślą o instytucjach składających zamówienia publiczne oraz wykonawców zamówień publicznych.
  • KSeF przeznaczony jest dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT, a także polskich podatników zidentyfikowanych do szczególnej procedury unijnej OSS.

Reasumując, KSeF i PEF to dwa odrębne i niezależne systemy, czego potwierdzenie znajdziemy w m.in. w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej KSeF. W praktyce oznacza to, że faktury wystawione w PEF nie są widoczne w Krajowym Systemie e-Faktur i na odwrót. Niewykluczone jednak, że w przyszłości pojawi się możliwość przekazywania pewnych danych między systemami lub jakaś forma ich integracji.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej