29-09-2022

Czy przedsiębiorcy są gotowi na KSeF? Raport WEBCON

Już od 2024 roku wszystkie firmy w Polsce zaczną korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Choć czasu jest coraz mniej, prawie połowa przedsiębiorców nie jest świadoma nadchodzących zmian i tego, z czym się one wiążą.

Badanie o KSeF 

WEBCON przeprowadził raport “Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” Wyniki badania są zaskakujące - aż 44% ankietowanych nie słyszało o zmianach związanych z Krajowym Systemem e-Faktur i fakturą ustrukturyzowaną. Największa świadomość w tym temacie panuje w sektorze produkcyjnym (aż 65%), najmniejsza zaś w handlu (ok. 50%). Uwzględniając wielkość zatrudnienia, z systemem najlepiej zaznajomione są małe firmy (10-49 pracowników) - słyszało o nim dwie trzecie z nich.

Raport wskazuje też na zależność między liczbą wystawianych faktur a świadomością nadchodzących zmian. 60% spośród biznesów, które wystawiają do 10 faktur w miesiącu deklaruje, że nigdy nie słyszało o KSeF. Nieco lepiej jest w firmach wystawiających ponad 10 dokumentów miesięcznie - 65% z nich jest świadomych istnienia systemu. Najlepiej pod tym względem wypadają największe przedsiębiorstwa, czyli takie generujące od 501 do 1000 faktur miesięcznie - niemal 8 na 10 ankietowanych wie o istnieniu KSeF. 

Wiedza o KSeF wciąż zbyt mała 

Świadomość istnienia KSeF nie równa się dużej wiedzy na jego temat. Według raportu zaledwie co czwarta firma, która słyszała o systemie nie jest w stanie wskazać żadnej jego cechy. Najniższy poziom wiedzy panuje w firmach zatrudniających do 9 osób - co trzeci przedsiębiorca słyszał jedynie o platformie, ale nie potrafi powiedzieć o nim nic więcej. Z kolei najlepiej sytuacja wygląda w firmach, które wystawiają faktury samodzielnie – tylko co czwarty ankietowany nie ma wystarczającej wiedzy o systemie. 

Warto też wspomnieć o ogólnym nastawieniu ankietowanych do systemu. Ten jest raczej pozytywny. 32% ankietowanych wierzy, że KSeF znacznie ułatwi proces fakturowania, natomiast 3 na 10 firm liczy, że platforma przyspieszy cyfryzację procesu tworzenia dokumentacji księgowej. Dodatkowo aż 37% firm z branży handlowej (czyli tej, w której generowanych jest najwięcej faktur) dostrzega korzyści związane z e-Fakturą. Automatyzacja i cyfryzacja fakturowania mają największe znaczenie dla podmiotów, które wystawiają najwięcej dokumentów sprzedaży. Aż 45% badanych z tej grupy wypowiedziało się pozytywnie na temat Krajowego Systemu e-Faktur.  Wreszcie, co czwarty przedsiębiorca jest świadomy dodatkowych kosztów, które poniesie z tytułu wdrożenia KSeF. 

Krajowy System e-Faktur – czas się przygotować 

Wyniki badania mogą dziwić, tym bardziej, że od początku bieżącego roku KSeF dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców jako rozwiązanie dobrowolne. Teoretycznie więc każdy zainteresowany może przetestować system i dopasować standardy w swoim biznesie. Powtórzmy, że od 1 stycznia 2024 roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy, niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Jest to więc ostatni dzwonek, aby zacząć przygotowywać swoją firmę do nowej rzeczywistości. 

Kalendarz

27.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych w sprawie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024.

01.09.2023

Publikacja nowej struktury logicznej FA(2).

04.08.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o KSeF

29.06.2023

Nowa wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2) opublikowana na platformie ePUAP.

zobacz więcej