29-09-2022

Czy przedsiębiorcy są gotowi na KSeF? Raport WEBCON

Już od 2024 roku wszystkie firmy w Polsce zaczną korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Choć czasu jest coraz mniej, prawie połowa przedsiębiorców nie jest świadoma nadchodzących zmian i tego, z czym się one wiążą.

Badanie o KSeF 

WEBCON przeprowadził raport “Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” Wyniki badania są zaskakujące - aż 44% ankietowanych nie słyszało o zmianach związanych z Krajowym Systemem e-Faktur i fakturą ustrukturyzowaną. Największa świadomość w tym temacie panuje w sektorze produkcyjnym (aż 65%), najmniejsza zaś w handlu (ok. 50%). Uwzględniając wielkość zatrudnienia, z systemem najlepiej zaznajomione są małe firmy (10-49 pracowników) - słyszało o nim dwie trzecie z nich.

Raport wskazuje też na zależność między liczbą wystawianych faktur a świadomością nadchodzących zmian. 60% spośród biznesów, które wystawiają do 10 faktur w miesiącu deklaruje, że nigdy nie słyszało o KSeF. Nieco lepiej jest w firmach wystawiających ponad 10 dokumentów miesięcznie - 65% z nich jest świadomych istnienia systemu. Najlepiej pod tym względem wypadają największe przedsiębiorstwa, czyli takie generujące od 501 do 1000 faktur miesięcznie - niemal 8 na 10 ankietowanych wie o istnieniu KSeF. 

Wiedza o KSeF wciąż zbyt mała 

Świadomość istnienia KSeF nie równa się dużej wiedzy na jego temat. Według raportu zaledwie co czwarta firma, która słyszała o systemie nie jest w stanie wskazać żadnej jego cechy. Najniższy poziom wiedzy panuje w firmach zatrudniających do 9 osób - co trzeci przedsiębiorca słyszał jedynie o platformie, ale nie potrafi powiedzieć o nim nic więcej. Z kolei najlepiej sytuacja wygląda w firmach, które wystawiają faktury samodzielnie – tylko co czwarty ankietowany nie ma wystarczającej wiedzy o systemie. 

Warto też wspomnieć o ogólnym nastawieniu ankietowanych do systemu. Ten jest raczej pozytywny. 32% ankietowanych wierzy, że KSeF znacznie ułatwi proces fakturowania, natomiast 3 na 10 firm liczy, że platforma przyspieszy cyfryzację procesu tworzenia dokumentacji księgowej. Dodatkowo aż 37% firm z branży handlowej (czyli tej, w której generowanych jest najwięcej faktur) dostrzega korzyści związane z e-Fakturą. Automatyzacja i cyfryzacja fakturowania mają największe znaczenie dla podmiotów, które wystawiają najwięcej dokumentów sprzedaży. Aż 45% badanych z tej grupy wypowiedziało się pozytywnie na temat Krajowego Systemu e-Faktur.  Wreszcie, co czwarty przedsiębiorca jest świadomy dodatkowych kosztów, które poniesie z tytułu wdrożenia KSeF. 

Krajowy System e-Faktur – czas się przygotować 

Wyniki badania mogą dziwić, tym bardziej, że od początku bieżącego roku KSeF dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców jako rozwiązanie dobrowolne. Teoretycznie więc każdy zainteresowany może przetestować system i dopasować standardy w swoim biznesie. Powtórzmy, że od 1 stycznia 2024 roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy, niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Jest to więc ostatni dzwonek, aby zacząć przygotowywać swoją firmę do nowej rzeczywistości. 

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej