28-03-2023

Jak przygotować swoją firmę na obowiązkowy KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Jest to system, który ma ułatwić i usprawnić procesy fakturowania oraz zapewnić bezpieczeństwo w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami. W tym artykule omówimy, czym jest KSeF, jakie są wymagania związane z jego wprowadzeniem oraz jakie kroki musisz podjąć, aby Twoja firma była gotowa na ten obowiązek.

Czym jest Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to centralny system teleinformatyczny, który umożliwia przesyłanie faktur elektronicznych pomiędzy przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej. Celem platformy jest usprawnienie procesów księgowości, redukcja kosztów związanych z drukowaniem i wysyłaniem faktur oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości w rozliczeniach.

KSeF - od kiedy obowiązek

Od 1 lipca 2024 r. roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski. Obecnie system jest dostępny dla każdego podatnika, który może dobrowolnie go przetestować.

Wymagania związane z wprowadzeniem KSeF

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się z kilkoma wymaganiami, które muszą być spełnione przez przedsiębiorców:

 1. Posiadanie konta w systemie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 2. Posiadanie oprogramowania lub usługi do generowania i wysyłania faktur elektronicznych, które spełnia wymagania KSeF.
 3. Zgłoszenie w systemie swojego numeru NIP oraz numeru REGON.
 4. Zgłoszenie w systemie informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfiki wysyłanych faktur.

Jak przygotować swoją firmę na obowiązkowy KSeF

 • Sprawdź, czy posiadasz konto w systemie ePUAP

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w systemie ePUAP, to musisz je założyć. Aby to zrobić, przejdź na stronę https://epuap.gov.pl/ i postępuj zgodnie z instrukcjami. Warto pamiętać, że rejestracja konta w systemie ePUAP może zająć kilka dni, dlatego warto zacząć ten proces jak najwcześniej.

 • Wybierz odpowiednie oprogramowanie lub usługę

Aby móc korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur, musisz mieć oprogramowanie lub usługę do generowania i wysyłania faktur elektronicznych, które spełnia wymagania KSeF. Możesz wybrać jedno z gotowych rozwiązań dostępnych na rynku lub zdecydować się na dostosowanie własnego oprogramowania.

 • Zgłoś numer NIP i REGON

Po założeniu konta w systemie ePUAP i wybraniu odpowiedniego oprogramowania lub usługi, musisz zarejestrować swoją firmę w Krajowym Systemie e-Faktur. Aby to zrobić podaj swój numer NIP oraz numer REGON. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy posiadają więcej niż jedno miejsce prowadzenia działalności, muszą zarejestrować każde miejsce osobno.

 • Zgłoś informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfiki wysyłanych faktur.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie w systemie informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfiki wysyłanych faktur. W tym celu musisz wypełnić formularz, który dostępny jest w systemie KSeF. W formularzu musisz podać m.in. informacje dotyczące sposobu numerowania faktur, sposobu ich wysyłania oraz sposobu potwierdzania ich odbioru.

Korzyści z wprowadzenia KSeF

Korzystanie z KSeF wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorców, m.in.:

 • Usprawnienie procesów księgowości i redukcja kosztów związanych z drukowaniem i wysyłaniem faktur.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w rozliczeniach.
 • Skrócenie czasu potrzebnego na przetwarzanie faktur.
 • Eliminacja ryzyka błędów związanych z przepisywaniem danych z faktur.
Kalendarz

27.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych w sprawie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024.

01.09.2023

Publikacja nowej struktury logicznej FA(2).

04.08.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o KSeF

29.06.2023

Nowa wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2) opublikowana na platformie ePUAP.

zobacz więcej