20-03-2023

Ustawa o KSeF – nowa wersja projektu dostępna

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o obowiązkowym KSeF. Wśród zmian w projekcie znajdziemy nowy termin premiery oraz informacje o złagodzeniach kar finansowych.

KSeF ustawa – nowa wersja projektu

Po ostatnim opóźnieniu platformy Ministerstwo Finansów zabrało się za aktualizację projektu ustawy o obligatoryjnym KSeF. Efekty tych prac zostały opublikowane 15 marca 2023 r. Dzień później projekt został pozytywnie rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Ustawa o KSeF - główne zmiany

 • obowiązkowy system KSeF przesunięty z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.;
 • przedłużenie o pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – czyli na 1 stycznia 2025 r.;
 • faktury z kas rejestrujących będzie można wystawiać w tradycyjnej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • wyłączenie z KSeF faktur wystawianych w procedurach OSS i IOSS;
 • złagodzenie kar i stosowanie ich dopiero od 1 stycznia 2025 r.;
 • paragony fiskalne z NIP będą traktowane jako faktury uproszczone do 31 grudnia 2024 r.;
 • wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich (B2C) i biletów pełniących funkcję faktury;
 • zlikwidowanie not korygujących w KSeF i poza KSeF;
 • dopuszczenie faktur korygujących w okresie awarii i w trybie offline;
 • dopuszczenie korzystania z kursu walutowego ogłoszonego przez NBP na dzień roboczy przed wystawieniem. Warunkiem jest faktyczne wystawienie e-Faktury w KSeF najpóźniej następnego dnia po dniu wskazanym na dokumencie.

Projekt uwzględnia także rozbudowę i dostosowanie systemów informatycznych KAS - e-Urząd Skarbowy i PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) - o obsługę wszystkich wiążących informacji wyłącznie w postaci elektronicznej. Chodzi dokładnie o:

 • WIT - wiążąca informacja taryfowa;
 • WIP - wiążąca informacja o pochodzeniu;
 • WIA - wiążąca informacja akcyzowa;
 • WIS - wiążąca informacja stawkowa.

Zmiany te mają umożliwić nieprzerwaną obsługę spraw w trybie zdalnym, przyspieszyć otrzymywanie informacji podatkowych i celnych, a także zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Projekt ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

Kalendarz

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

27.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych w sprawie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024.

zobacz więcej