03-01-2023

Krajowy System e-Faktur – co w przypadku awarii

Ministerstwo Finansów wyjaśniło ważną kwestię związaną z Krajowym Systemem e-Faktur. Poznaliśmy procedury postępowania, które będą obowiązywały w przypadku awarii platformy.

Ksef a awaria 

Krajowy System e-Faktur zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Wprowadzenie jednego, ujednoliconego systemu fakturowania wciąż budzi pewne wątpliwości. Jedną z największych jest ewentualna awaria systemu. Według Ministerstwa Finansów, w takim przypadku przedsiębiorcy będą wystawiać faktury w wersji papierowej lub elektronicznej. Gdy problem zostanie naprawiony wystawca faktury będzie zobowiązany przesłać do KSeF-u wszystkie faktury wystawione w czasie awarii w terminie do 7 dni od momentu przywrócenia platformy. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku, organ podatkowy będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną. Warto jednak zaznaczyć, że w pierwszym okresie stosowania KSeF, czyli do końca czerwca 2024 roku przepisy o karach nie będą stosowane. 

Informacje o awarii – gdzie je znajdziemy? 

Podatnicy znajdą informację o awarii na stronie z Biuletynem Informacji Publicznej MF. Oprócz tego dostępny będzie też specjalny, niezależny od KseF interfejs, który poinformuje o ewentualnej awarii. Interfejs ten będzie można zintegrować z używanym programem księgowym, aby automatycznie sprawdzać status systemu – pozwoli to uzyskać natychmiastową informację o zakończeniu awarii. 

Awaria KSeF a wzór faktury 

Według słów resortu w czasie awarii podatnik będzie stosował taki sam wzór faktury jak podczas normalnego użytkowania KSeF. Wypełniony szablon razem z datą wystawienia faktury w polu P_1 będzie traktowany jako pełnoprawny dokument handlowy, który musi zostać przekazany do nabywcy. Przesłanie takiej faktury do KseF będzie miało charakter jedynie uzupełniający. Na dokumencie znajdzie się wówczas numer KSeF z uwzględnieniem daty określonej przez podatnika. 

Kalendarz

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

27.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych w sprawie obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024.

zobacz więcej