17-03-2023

Nota korygująca w KSeF - czy można ją wystawić?

Krajowy System e-Faktur docelowo uprości system fakturowania i zmniejszy ilość popełnianych błędów przy wystawianiu e-Faktur. Pomyłki czasem się jednak zdarzają, a wtedy z pomocą przychodzą faktury korygujące. Czy dokument taki nadal będzie można wystawiać w KSeF?

Co to jest nota korygująca

Nota korygująca to dokument, którego zadaniem jest formalna korekta faktury od sprzedawcy - jest to uregulowane w art. 106k ustawy o VAT. Zapis ten uprawnia nabywcę do wystawienia noty korygującej do błędnie wystawionego dokumentu sprzedaży. Na nocie korygującej powinny znaleźć się następujące dane:

  • oznaczenie NOTA KORYGUJĄCA;
  • kolejny numer i data wystawienia noty;
  • imiona i nazwiska lub nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej a także ich adresy i numery NIP;
  • dane zawarte w poprawionym dokumencie (data wystawienia, numer faktury, nazwa oraz ilość nabytych towarów lub usług, nazwy stron transakcji);
  • wskazanie treści korygowanej informacji i podanie prawidłowej treści na jej miejsce.

KSeF a nota korygująca

Krajowy System e-Faktur nie przewiduje możliwości korygowania faktur ustrukturyzowanych. Jest to podyktowane tym, że e-Faktury wystawiane w KSeF muszą być zaakceptowane przez stronę wystawiającą fakturę. Korekty danych będą możliwe jedynie przy użyciu faktur korygujących (w formie faktur ustrukturyzowanych). Same noty korygujące będzie można wystawiać na obecnych zasadach poza KSeF zgodnie z art. 106k ust 1-4 ustawy o VAT.

Duplikat faktury a KSeF

Warto też zaznaczyć, że duplikaty faktury również nie będą miały zastosowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w systemie przez 10 lat - nie ma zatem szans aby w tym czasie uległy zniszczeniu lub zaginęły. Tym samym wystawianie duplikatów faktury nie będzie już konieczne.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej