22-02-2022

Rejestrowanie faktur w KSeF

Od 1 stycznia 2022 funkcjonuje Krajowy System e-Faktur (KSeF). To platforma, która pozwala wymieniać i przechowywać tzw. faktury ustrukturyzowane. Jest to kolejna, obok faktur papierowych i elektronicznych, forma dokumentowania transakcji. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale od przyszłego roku ma stać się obligatoryjne. Dowiedz się jak wygląda proces rejestrowania faktur w KSeF.

Krajowy System e-Faktur - rejestrowanie faktur

Faktury ustrukturyzowane to te wystawione zgodnie ze strukturą logiczną stworzoną przez Ministerstwo Finansów. Jak wystawić e-Fakturę w KSeF? Są dwie opcje: 

  • bezpośrednio w systemie KSeF z użyciem narzędzi webowych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, 
  • w programie finansowo-księgowym lub systemie typu EDI. 

Korzystanie z obu sposobów wymaga uwierzytelnienia przez podatnika lub osobę uprawnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Dlatego zanim firma zacznie korzystać z KSeF, musi zawiadomić urząd skarbowy o osobach/podmiotach uprawnionych. Firmy jednoosobowe nie muszą tego robić.  

Aby wystawić fakturę ustrukturyzowaną, należy: 

  • wprowadzić do programu księgowego dane z faktury; 
  • przesłać fakturę do KSeF (programy księgowe zrobią to za pomocą API, czyli połączą się i wymienią danymi z odpowiednim systemem); 
  • KSeF nada dokumentowi unikalny numer identyfikujący, zweryfikuje jego zgodność ze wzorem i wyśle komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia lub braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej; 
  • w przypadku zgody nabywcy, KSeF wyśle mu fakturę

Każda nowa faktura najpierw trafi do organów państwowych, zostanie sprawdzona i zarejestrowana, a dopiero potem dostanie ją nabywca. Co ważne, faktura będzie miała dwa numery: ten nadany przez firmę w ramach własnej numeracji oraz identyfikacyjny, nadany przez Krajowy System e-Faktur. 

Zgoda nabywcy  

Decyzja o stosowaniu faktury ustrukturyzowanej jest po stronie nabywcy. Sprzedawca nie może wystawić jej automatycznie – musi mieć na to zgodę nabywcy. Zgoda powinna być udzielona w formie możliwej do udowodnienia, jak pismo czy zapis w umowie. Dotychczasowa zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych nie wystarczy, trzeba zawrzeć nowe porozumienie.  

Jeśli nabywca nie zgodzi się na otrzymywanie faktury KSeF, można ją wystawić w systemie, ale przekazać odbiorcy trzeba w inny sposób, np. e-mailem lub w postaci papierowej. Nawet w tej sytuacji wystawca faktury skorzysta z preferencji podatkowych dla firm uczestniczących w KSeF.  

Robocza wersja struktury

Ministerstwo Finansów przygotowało szereg dokumentów, które mają pomóc we wdrażaniu systemu e-Faktur i przybliżyć proces rejestrowania faktur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. 

  • Struktura logiczna faktury ustrukturyzowanej FA(1) – sprawdź
  • Opis przykładów dla struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej FA(1) – pobierz
  • Dokumentacja struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej FA(1) – pobierz
Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej