23-09-2022

Obowiązkowy KSeF od 2024 roku

Rada Unii Europejskiej wydała zgodę na obowiązkową fakturę elektroniczną od 1 stycznia 2024 roku. W tym samym okresie standard zacznie obwiązywać też w Niemczech, Francji, Belgii i Danii. Obligatoryjny KSeF od 2024 roku oznacza duże wyzwanie dla resortu.

KSeF od 2024 roku

Kiedy Krajowy System e-Faktur stanie się obligatoryjny? To pytanie od miesięcy nurtuje polskich przedsiębiorców. Wedle początkowych założeń faktury ustrukturyzowane miały zacząć obowiązywać od 2023 roku (obecnie rozwiązanie to jest dobrowolne).Teraz wiemy już, że termin ten nie zostanie dotrzymany. W piątek, 17 czerwca Rada Unii Europejskiej wydała zgodę na wprowadzenie obowiązkowej faktury elektronicznej w Polsce. Będzie ona obowiązywała przez trzy lata - od 1 stycznia 2024 roku do końca 2026. Po tym okresie Polska będzie mogła ubiegać się o jego przedłużenie.

e-faktura w Polsce - coraz mniej czasu

Decyzja Rady UE oznacza duże wyzwania zarówno dla przedsiębiorców, jak i rządu. Przede wszystkim wdrożenie obowiązkowego KSeF-u wymaga wprowadzenia nowej ustawy w tym zakresie - obecna odnosi się jedynie do systemu fakultatywnego. Ministerstwo Finansów nie określiło jeszcze, kiedy taka ustawa wejdzie w życie. Warto też dodać, że wedle projektu decyzji Rady UE KSeF będzie obejmował wyłącznie podmioty z siedzibą na terenie Polski. Sytuacja podatników VAT zarejestrowanych w naszym kraju, ale nieposiadających siedziby w Polsce jest obecnie niejasna.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej