22-02-2022

Pakiet SLIM VAT 2 – jakie zmiany przynosi

Pakiet SLIM VAT 2 - od kiedy obowiązuje, kogo dotyczy, jakie zmiany wprowadza? Dowiedz się więcej o nowelizacji, która wedle zapewnień ustawodawcy ma m.in. poprawić płynność finansową podatników, uprościć niektóre procedury oraz wdrożyć do polskiego porządku prawnego rozstrzygnięcia TSUE w sprawach przegranych przez Polskę.

SLIM VAT 2 - od kiedy

Wprowadzająca pakiet SLIM VAT 2 ustawa weszła w życie 1 października 2021 r. i to właśnie od tej daty obowiązują zakładane przez SLIM VAT 2 zmiany. Wyjątkiem są przepisy dotyczące procedury uproszczonej oraz neutralnych rozliczeń Wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT), które weszły w życie 7 września. Z kolei możliwość płacenia składek KRUS z rachunku VAT pojawiła się 1 stycznia 2022.  

Najważniejsze zmiany - SLIM VAT 2 

Nowelizacja wprowadza liczne zmiany mające na celu uproszczenie rozliczeń podatku VAT. Dotyczą one m.in: 

  • rozliczania transakcji łańcuchowych, 
  • korekty deklaracji, 
  • podzielonych płatności. 

Transakcje łańcuchowe to takie, w których uczestniczą przynajmniej trzy podmioty. Z nowelizacji wynika, że w przypadku, gdy ten sam towar jest fizycznie przemieszczany między pierwszym a ostatnim podmiotem w ogniwie transakcji (a towar ten jest przedmiotem kolejnych dostaw), przyjmuje się, że w rzeczywistości miejsce ma tylko jedna dostawa, której należy przyporządkować wysyłkę lub transport towaru. W praktyce oznacza to, że wyłącznie jedna dostawa ma charakter ruchomy (tzw. dostawa ruchoma), a pozostałe, którym nie można przypisać wysyłki lub transportu, są nieruchome. Pozwala to jednoznacznie ustalić miejsce dostawy tego towaru.  

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadza także nowe reguły odliczania VAT w ramach korekty deklaracji podatkowej. Dotychczas podatnik mógł skorygować wyłącznie tę deklarację, dla której powstało prawo odliczenia podatku VAT. Obecnie zaś korekty można dokonać: 

  1. za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, 
  2. za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych lub za jeden z dwóch kwartalnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 

W każdym ze wskazanych przypadków nie może jednak minąć więcej niż 5 lat, licząc od roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.  

Zmiany zaszły także w mechanizmie podzielonych płatności: 

  • wprowadzono możliwość wydania przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe - pod warunkiem, że zaległości te objęte są decyzją o odroczeniu lub rozłożeniu na raty, 
  • uregulowano kwestię uwalniania środków z tzw. rachunku technicznego - trafiają na niego środki z rachunku VAT w momencie rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, o ile nie zostały one przelane na inny rachunek VAT lub podatnik nie wystąpił o ich zwrot, 
  • umożliwiono przelewanie środków między rachunkami VAT jednego podatnika prowadzonymi przez dwa różne banki. 
Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej