22-02-2022

Czy KSeF zastąpi JPK_VAT

Krajowy System e-Faktur (KSeF) niesie ze sobą znaczące zmiany w sposobie fakturowania. Jednym z następstw jest ewentualna likwidacja obecnie obowiązującego systemu JPK_VAT. Jakie są główne różnice pomiędzy KSeF i JPK oraz czy KSeF zastąpi JPK? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Co to jest JPK_VAT

Na wstępie warto wyjaśnić czym właściwie jest JPK_VAT. Jest to jedna z siedmiu struktur logicznych wchodzących w skład Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – czyli ustandaryzowanego zbioru danych o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa. Głównym celem JPK jest standaryzacja, uproszczenie i automatyzacja procesu przesyłania danych oraz rezygnacja z papierowych wydruków. Wdrożenie tego standardu w 2018 roku było jednym z etapów, który prowadził do powstania Krajowego Systemu e-Faktur. 

Struktura JPK_VAT zawiera informacje dotyczące obszarów ewidencji zakupu i sprzedaży za konkretny okres roku podatkowego w konkretnej firmie. Dane niezbędne do wygenerowania JPK_VAT pobierane są bezpośrednio z oprogramowania finansowo-księgowego firmy, a następnie wysyłane drogą elektroniczną do właściwego urzędu. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT muszą przesyłać te informacje do Ministerstwa Finansów w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pliki przekazywane są też do urzędów skarbowych na ich żądanie - należy to zrobić po otrzymaniu wezwania.  

Czy KSeF zastąpi JPK

Krajowy System e-Faktur należy traktować jako rozwinięcie idei stojącej za JPK i zarazem wstęp do likwidacji tego systemu. Faktura ustrukturyzowana jeszcze bardziej upraszcza system podatkowy i utrudnia działanie oszustów - niewykluczone, że owe upraszczanie w przyszłości pójdzie o krok dalej. 

Zakładając, że w 2023 roku KSeF stanie się obowiązkowy (wszystko zależy od tego, jak standard się przyjmie), Ministerstwo Finansów zyska dostęp online do wszystkich danych z faktur w obrocie gospodarczym. Na ich podstawie będzie możliwe przygotowanie wstępnej deklaracji VAT-7 i VAT-7K – po stronie przedsiębiorcy pozostanie tylko potwierdzenie kosztów, które chce wykazać w danym miesiącu i akceptacja deklaracji. W takim scenariuszu obowiązek przesyłania JPK_VAT stanie się bezzasadny. 

Likwidacja JPK? Możliwe, ale... 

Na chwilę obecną nic nie jest przesądzone. Likwidacja obowiązku przesyłania JPK_VAT to jedna z możliwości wynikających z planowanego obligatoryjnego stosowania KSeF od przyszłego roku. Już teraz jednak przedsiębiorcy korzystający z nowego standardu zyskali pewne ułatwienia w fakturowaniu. Przede wszystkim nie muszą już przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury JPK dla faktur (JPK_FA).

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej