11-01-2024

Odrzucenie faktury przez KSeF – jakie są konsekwencje?

Krajowy System e-Faktur powinien ułatwić życie przedsiębiorców. Co jednak, gdy wysłana faktura do KSeF zostanie odrzucona? Wyjaśniamy, jak wyglądają procedury w takim przypadku.

Faktury KSeF - co w przypadku odrzucenia?

Według Ministerstwa Finansów e-Faktura, która została odrzucona nie jest uznawana za wystawioną. Nie można więc wystawić do niej korekty ani jej anulować. Wówczas podatnik musi zdecydować czy taki dokument poprawić, czy wysłać ponownie do rządowego systemu.

Odrzucenie faktury przez KSeF – przyczyny

Sytuacja, w której faktura została odrzucona przez KSeF może wystąpić tylko z powodu niezgodności struktury pliku z wzorem logicznym lub wówczas, gdy zostanie ona wprowadzona do systemu przez osobę nieuprawnioną. Aby zminimalizować ryzyko odrzucenia faktury warto zaimplementować w systemach fakturowania mechanizmy sprawdzające zgodność pliku XML ze wzorem struktury logicznej. W przypadku awarii po stronie przedsiębiorcy będzie możliwość wystawienia faktury offline poza KSeF i dostarczenie jej do systemu następnego dnia.

Odrzucenie faktury a awaria KSeF

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wszelkie przestoje w pracy KSeF będą miały charakter incydentalny i pozostaną bez wpływu na możliwość korzystania z systemu przez podatników. W sytuacji, w której faktury nie będzie można wystawić z powodu awarii KSeF przedsiębiorca może wstrzymać się do czasu ponownej dostępności systemu. Podczas obecnego okresu fakultatywnego można wystawić e-Fakturę poza KSeF. Warto jednak zaznaczyć, że dokument nie będzie posiadał numeru identyfikacyjnego w systemie, więc nie będzie uznany za fakturę ustrukturyzowaną.

Na koniec przypomnijmy, że obowiązkowy KSeF wystartuje już 1 lipca tego roku. Według ostatnich (nieoficjalnych) doniesień termin ten może jednak zostać ponownie przesunięty.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej