12-04-2024

Obowiązkowy KSeF – ujawniono propozycje zmian w przepisach

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt propozycji rozwiązań prawnych dotyczących obowiązkowego KSeF. Ów projekt jest wynikiem konsultacji z przedsiębiorcami, które odbyły się w lutym i marcu br.

Obowiązkowe e-Fakturowanie – lista zmian

W wyniku ostatnich konsultacji z przedsiębiorcami powstała lista zmian, które wpłyną na ostateczny kształt Krajowego Systemu e-Faktur. Nadal jednak nie wiemy, kiedy obligatoryjny system wejdzie w życie – z pewnością jednak nie nastąpi to w tym roku. Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznania się z projektem i składania uwag w terminie do 19 kwietnia br. Cykl spotkań z lutego i marca br. pozwolił na zidentyfikowanie obszarów KSeF, które powinny zostać zmienione lub uproszczone. Oto lista najważniejszych punktów:

  1. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich przedsiębiorców (zarówno podatników czynnych, jak i zwolnionych z podatku VAT) w jednym terminie.
  2. Odroczenie takich rozwiązań jak:
  • wymóg poddania numeru KSeF w płatnościach za e-Faktury (także te, za które płatność dokonywana jest w mechanizmie podzielonej płatności);
  • dodatkowe odroczenie KSeF w zakresie faktury wystawianych z kas rejestrujących;
  1. Wdrożenie trybu offline w okresie przejściowym dla wszystkich podatników;
  2. Uregulowanie kwestii faktur konsumenckich poprzez dopuszczenie możliwości ich wystawienia przez Krajowy System e-Faktur.
  3. Wyrównanie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy m.in. poprzez wprowadzenie zmian dotyczących podatków dochodowych.
  4. Wprowadzenie załącznika do e-Faktury w standardowych transakcjach obejmujących rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.
  5. Zapewnienie możliwości stworzenia i poboru certyfikatów wystawcy faktur wystawianych w trybie offline lub w okresie awarii. Będzie to niezbędne do generowania kodów QR.
  6. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo” możliwości wystawienia faktur w dotychczasowej formie.’

Obowiązkowy KSeF – kiedy nowy termin?

Wedle informacji podanych przez MF na początku lutego, nowa data obligatoryjnego KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja. Ma to nastąpić na podstawie analiz i procesów audytowych. Nie mamy jednak pewności, czy faktycznie poznamy datę w tym terminie.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej