26-09-2022

Krajowy System e-Faktur - rozszerzony dostęp dla samorządów

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt naprawy Krajowego Systemu e-Faktur. Celem zmian jest uporządkowanie dostępu do platformy dla jednostek samorządu terytorialnego i członków grupy VAT. Dzięki temu zyskają wgląd jedynie do swoich faktur.

KSeF - projekt ustawy dostosowania do samorządów 

Choć do terminu obowiązywania e-faktury zostało relatywnie niewiele czasu (ma to nastąpić od 2024 roku), systemowi wciąż daleko do perfekcji. Jednym z ważniejszych problemów jest to, że KSeF nie uwzględnia scenariusza, w którym więcej niż jedna jednostka wystawi fakturę pod jednym numerem NIP. To istotne, ponieważ gminy i jednostki organizacyjne rozliczają VAT jako jeden podatnik – czyli posługują się tym samym numerem NIP (podobnie jak grupy VAT). 

Resort przygotował projekt rozporządzenia, który ma to zmienić. Wdroży on możliwość nadania dodatkowych uprawnień (o ograniczonym charakterze) dla jednostki wewnętrznej JST i osoby fizycznej będącej jej przedstawicielem. To samo tyczyć się będzie podmiotów tworzących grupy VAT. W efekcie wskazany przedstawiciel zyska prawo nadania uprawnień do wystawiania lub dostępu do e-Faktur innym osobom fizycznym odpowiedzialnym za fakturowanie. Należy zaznaczyć, że osoba z takimi uprawnieniami nie będzie miała wglądu do faktur wystawionych w innych jednostkach.

Nadanie uprawnień do KSeF – przebieg 

Powyższe uprawnienia nadawane są po podaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT lub jednostki wewnętrznej JST, a także następujących danych podmiotu lub osoby fizycznej posiadającej uprawnienia: 

  • Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa podmiotu; 
  • NIP podmiotu lub NIP/PESEL osoby fizycznej;
  • Data urodzenia osoby fizycznej – w przypadku niepodania numerów PESEL i NIP; 
  • Numer i seria dowodu osobistego, lub innego dokumentu, który potwierdzi tożsamość osoby fizycznej wraz z krajem jego wydania – w przypadku nieposiadania numerów PESEL i NIP; 
  • Unikalne dane identyfikujące kwalifikowany podpis elektroniczny należący do uprawnionej osoby fizycznej – w przypadku, gdy podpis nie zawiera numerów PESEL i NIP; 
  • Rodzaj uprawnienia.

Projekt o KSeF - wątpliwości 

Projekt rozporządzenia MF budzi pewne wątpliwości wśród podatników. Przede wszystkim dane konkretnej jednostki budżetowej będącej odbiorcą towaru lub usługi są jedynie opcjonalnym elementem faktury. To samo tyczy się danych identyfikujących grupę VAT jako odrębnego podatnika – te również są fakultatywne. Tymczasem projekt MF zakłada, że owe informacje powinny znaleźć się na dokumencie. Ich brak znacząco utrudni prawidłowe przyporządkowanie faktur do konkretnej jednostki wewnętrznej JST lub danego członka grupy VAT, kiedy KSeF stanie się obowiązkowy.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej