01-04-2022

Zgoda na obowiązkową e-Fakturę w Polsce. Komisja Europejska dała zielone światło

Komisja Europejska wydała zgodę na obowiązkową fakturę ustrukturyzowaną w polskim obrocie gospodarczym. To ważny krok na drodze do całkowitej rezygnacji z papierowych dokumentów sprzedaży. W tym artykule przedstawiamy szczegóły sprawy oraz spekulujemy, kiedy nastąpi obowiązek stosowania e-Faktury.

Obowiązkowa e-Faktura coraz bliżej 

W środę, 30 marca 2022 r. miało miejsce kluczowe wydarzenie dla projektu Krajowego Systemu e-Faktur. Jak podaje Ministerstwo Finansów tego dnia Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji derogacyjnej, która upoważnia nasz kraj do wdrożenia obligatoryjnego systemu fakturowania elektronicznego. Stało się to na mocy wniosku o derogację przekazanego przez Polskę do KE 2 sierpnia 2021 r. Ostateczna decyzja Rady UE w tej sprawie powinna nastąpić w przeciągu najbliższych kilku tygodni. 

W międzyczasie MF opracowuje prawną i biznesową koncepcję docelowej formy Krajowego Systemu e-Faktur, by wykorzystać pełen potencjał platformy w zakresie udzielonej przez UE zgody. Ministerstwo zapewnia też, że wszelkie zmiany i nowe rozwiązania będą przeprowadzane w toku konsultacji publicznych z biznesem. Jeżeli wszystko pójdą zgodnie z zamierzeniami, KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych w Europie w zakresie wymiany informacji w obrocie gospodarczym. 

KSeF – od kiedy obowiązkowy 

Decyzja KE napawa optymizmem odnośnie przyszłości projektu. Wciąż jednak nie wiemy dokładnie, kiedy elektroniczne fakturowanie stanie się obligatoryjne. Treść artykułu 4 projektu derogacji rzuca nieco światła na ten temat: 

“Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2026 r. 

W przypadku gdy Polska uzna, że przedłużenie okresu obowiązywania odstępstw, o których mowa w art. 1 i 2, jest konieczne, przedkłada Komisji wniosek o przedłużenie, wraz ze sprawozdaniem oceniającym skuteczność środków krajowych, o których mowa w art. 3, w zakresie zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od płacenia podatku VAT oraz uproszczenia poboru VAT. Sprawozdanie zawiera również ocenę wpływu środka na podatników, w szczególności tego, czy środek zwiększa ich obciążenie administracyjne i koszty.” 

Powyższy zapis oznacza, że obowiązkowa faktura elektroniczna zostanie wprowadzona co najmniej na okres 1.04.2023-31.12.2026. Jeżeli polski rząd uzna, że chce dalej stosować to rozwiązanie, wówczas będzie musiał złożyć kolejny wniosek do Komisji Europejskiej. Możemy założyć, że tak właśnie się stanie – analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku przedłużenia Mechanizmu Podzielonej Płatności o 3 lata. 

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca może skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. W oczekiwaniu na wprowadzenie obowiązku e-Faktury warto dowiedzieć się jak działa rejestrowanie faktur w KSeF oraz zaznajomić się z podstawą prawną stojącą za całym projektem.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej