16-01-2024

Krajowy System e-Faktur – kto nie będzie musiał z niego korzystać?

Krajowy System e-Faktur docelowo stanie się obowiązkowy, ale nie od razu dla wszystkich podatników. W tym artykule wyróżniamy grupy czasowo wyłączone oraz całkowicie zwolnione z fakturowania poprzez rządową platformę.

Spis treści

Podmioty czasowo zwolnione z KSeF

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur nie obejmie podatników zwolnionych z podatku (na podstawie art 113 ust 1 i 9) lub wykonujących czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust 1 lub przepisów określonych na podstawie art 82 ust 3.

Od korzystania z KSeF początkowo zwolnieni będą też podatnicy, którzy dokumentują transakcję fakturami uproszczonymi, w tym paragonami fiskalnymi. Obie te grupy będą mogły wystawiać faktury elektroniczne lub papierowe do 31 grudnia 2024.

Ponadto, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 będzie można wystawiać faktury elektroniczne PDF i faktury papierowe poprzez kasy fiskalne.

Kto będzie ustawowo wyłączony z KSeF?

Wedle art 106ga ust 2 ustawy o VAT z obowiązku korzystania z KSeF zwolnieni będą:

  • podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
  • podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju i posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Miejsce to nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których została wystawiona faktura;
  • podatnicy korzystający ze szczególnych procedur, czyli: procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług, szczególną procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu osób oraz szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość importowanych towarów.

Dodatkowo obowiązek e-Fakturowania nie będzie dotyczył wystawiania faktur:

  • na rzecz nabywcy usług lub towarów, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
  • w sytuacji odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub wykonywania usług, które określone są w przepisach wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT. Chodzi konkretnie o takie usługi jak:
  1. przejazd autostradą płatną udokumentowany biletem jednorazowym wystawionym przez podatników podatku od towarów i usług, którzy uprawnieni są do świadczenia takich usług;
  2. przewóz osób na dowolną odległość: taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, kolejami normalnotorowymi, samolotami, promami i śmigłowcami. Przewozy te muszą być udokumentowane fakturami w formie biletu jednorazowego wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług, którzy są uprawnieni do świadczenia takich usług;
  3. usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które naliczane są opłaty trasowe. Wyjątkiem są usługi objęte stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% udokumentowane fakturami wystawionymi za miesięczne okresy przez CRCO – czyli Centralne Biuro Opłat Trasowych.

KSeF – od kiedy obowiązkowy dla wszystkich?

W związku z powyższym w okresie od 1 lipca do końca 2024 roku przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z podatku VAT sami zdecydują, czy korzystać z KSeF czy pozostać przy dotychczasowych formach dokumentacji sprzedaży. Warto jednak podkreślić, że od 1 lipca 2025 nowy standard obejmie obie grupy podatników.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej