05-03-2024

Koniec konsultacji KSeF – projekt zmian wkrótce

Zakończyły się spotkania konsultacyjne Krajowego Systemu e-Faktur. W drugiej połowie marca Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje zmian o ustawie o VAT. Oto najważniejsze ustalenia.

Konsultacje KSeF – ustalenia

Spotkania konsultacyjne KSeF, w których wzięło udział 10 tysięcy osób dobiegły końca. Obecnie resort analizuje wszystkie uwagi zgłoszone przez uczestników. Nie wiadomo, które ze zgłoszonych postulatów zostaną ostatecznie uwzględnione. Poniżej podajemy najważniejsze ustalenia, które wynikły z konsultacji.

  • w wyniku spotkań spotkań powołano grupę roboczą ds. wysyłki dużej liczby faktur w środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur.
  • jeden z postulatów zakładał, aby przedsiębiorcy mogli dobrowolnie wystawiać faktury w KSeF także dla przedsiębiorców. MF rozważa taką możliwość.
  • w drugiej połowie marca zostanie przedstawiony do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych.
  • Ministerstwo Finansów planuje do końca kwietnia zamknąć proces konsultacyjny, a do końca czerwca zakończyć kwestie legislacyjne.
  • resort ponownie podkreślił, że obowiązkowy KSeF jest nieunikniony - choć dalej nie wiemy, kiedy zostanie wdrożony.

Szkolenia dla przedsiębiorców

Resort przedstawił też plan szkoleń dla przedsiębiorców z obsługi bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez MF, czyli Aplikacji podatnika oraz e-mikrofirmy. Mają się one rozpocząć w urzędach skarbowych na przełomie kwietnia i maja. W następnych miesiącach planowane są też dalsze szkolenia, webinaria, a także uruchomienie dedykowanej infolinii. Wszystkie te działania (wraz z towarzyszącą im kampanią informacyjną) będą miały na celu jak najlepsze przygotowanie podatników do pracy z obowiązkowym KSeF.

Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej