Czy przedsiębiorcy są gotowi na KSeF? Raport WEBCON

  Badanie o KSeF 

  WEBCON przeprowadził raport “Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” Wyniki badania są zaskakujące - aż 44% ankietowanych nie słyszało o zmianach związanych z Krajowym Systemem e-Faktur i fakturą ustrukturyzowaną. Największa świadomość w tym temacie panuje w sektorze produkcyjnym (aż 65%), najmniejsza zaś w handlu (ok. 50%). Uwzględniając wielkość zatrudnienia, z systemem najlepiej zaznajomione są małe firmy (10-49 pracowników) - słyszało o nim dwie trzecie z nich.

  Raport wskazuje też na zależność między liczbą wystawianych faktur a świadomością nadchodzących zmian. 60% spośród biznesów, które wystawiają do 10 faktur w miesiącu deklaruje, że nigdy nie słyszało o KSeF. Nieco lepiej jest w firmach wystawiających ponad 10 dokumentów miesięcznie - 65% z nich jest świadomych istnienia systemu. Najlepiej pod tym względem wypadają największe przedsiębiorstwa, czyli takie generujące od 501 do 1000 faktur miesięcznie - niemal 8 na 10 ankietowanych wie o istnieniu KSeF. 

  Wiedza o KSeF wciąż zbyt mała 

  Świadomość istnienia KSeF nie równa się dużej wiedzy na jego temat. Według raportu zaledwie co czwarta firma, która słyszała o systemie nie jest w stanie wskazać żadnej jego cechy. Najniższy poziom wiedzy panuje w firmach zatrudniających do 9 osób - co trzeci przedsiębiorca słyszał jedynie o platformie, ale nie potrafi powiedzieć o nim nic więcej. Z kolei najlepiej sytuacja wygląda w firmach, które wystawiają faktury samodzielnie – tylko co czwarty ankietowany nie ma wystarczającej wiedzy o systemie. 

  Warto też wspomnieć o ogólnym nastawieniu ankietowanych do systemu. Ten jest raczej pozytywny. 32% ankietowanych wierzy, że KSeF znacznie ułatwi proces fakturowania, natomiast 3 na 10 firm liczy, że platforma przyspieszy cyfryzację procesu tworzenia dokumentacji księgowej. Dodatkowo aż 37% firm z branży handlowej (czyli tej, w której generowanych jest najwięcej faktur) dostrzega korzyści związane z e-Fakturą. Automatyzacja i cyfryzacja fakturowania mają największe znaczenie dla podmiotów, które wystawiają najwięcej dokumentów sprzedaży. Aż 45% badanych z tej grupy wypowiedziało się pozytywnie na temat Krajowego Systemu e-Faktur.  Wreszcie, co czwarty przedsiębiorca jest świadomy dodatkowych kosztów, które poniesie z tytułu wdrożenia KSeF. 

  Krajowy System e-Faktur – czas się przygotować 

  Wyniki badania mogą dziwić, tym bardziej, że od początku bieżącego roku KSeF dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców jako rozwiązanie dobrowolne. Teoretycznie więc każdy zainteresowany może przetestować system i dopasować standardy w swoim biznesie. Powtórzmy, że od 1 stycznia 2024 roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy, niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Jest to więc ostatni dzwonek, aby zacząć przygotowywać swoją firmę do nowej rzeczywistości. 

  Obowiązkowy KSeF od 2024 roku

  Rada Unii Europejskiej wydała zgodę na obowiązkową fakturę elektroniczną od 1 stycznia 2024 roku. W tym samym okresie standard zacznie obwiązywać też w Niemczech, Francji, Belgii i Danii. Oblogatoryjny KSeF od 2024 roku oznacza duże wyzwanie dla resortu.

  Rejestrowanie faktur w KSeF

  Od 1 stycznia 2022 funkcjonuje Krajowy System e-Faktur (KSeF). To platforma, która pozwala wymieniać i przechowywać tzw. faktury ustrukturyzowane. Jest to kolejna, obok faktur papierowych i elektronicznych, forma dokumentowania transakcji. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale od przyszłego roku ma stać się obligatoryjne. Dowiedz się jak wygląda proces rejestrowania faktur w KSeF. 

  Czy KSeF jest bezpieczny

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) budzi wśród niektórych przedsiębiorców obawy związane z bezpieczeństwem. Czy przechowywane na fakturach dane mogą być narażone na cyberataki lub trafić do konkurencji? Ministerstwo Finansów (MF) uspokaja i zapewnia, że informacje o fakturach są dobrze strzeżone, m.in. dzięki specjalnym systemom szyfrowania oraz kontroli dostępu. Jeśli masz obawy, czy KSeF jest bezpieczny, dowiedz się więcej na temat ochrony gromadzonych w nim informacji.